Sök

Allmänna villkor

CV KOMPIS - Allmänna villkor

 1. Allmänt
  Dessa villkor tillämpas mellan CV KOMPIS/Moonserver AB (Moonserver) och vår avtalskund, vilken avser att använda vår CV KOMPIS tjänst.

 2. Order och Betalning
  Betalning görs direkt vid beställning via Stripe(VISA/MASTERCARD). Om betalning uteblir trots påminnelse äger Moonserver rätten att avsluta/inaktivera kundens tjänst. Påminnelser skickas till kundens kontaktadress. Vi har 30 dagars öppet köp, med full återbetalning om kunden inte är nöjd.
   
 3. Tjänsten
  Kunden får del av tjänsten omedelbart efter aktivering av abonnemang. Kund kan logga in i tjänsten och har full tillgång till verktyget online 24/7. Kunden får använda sitt konto till hela familjen inom rimliga gränser, märker Moonserver att dessa missbrukas kommer en varning utfärdas och sedan avstängning om inte åtgärd utförs. Konto får inte användas för kommersiellt syfte eller i näringsverksamhet.

  Vi tillåter inga material av rasistiska, pornografiska, hets mot folkgrupp art eller liknande. Ev missbruk av tjänsten leder till avstängning där Moonserver är enväldig bedömare. Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning. Kunden ansvarar för att informationen som lämnas vid registreringen är korrekt.  Kunden ansvarar för sitt eget material för webbplatsen. Moonserver utövar ingen kontroll över den information eller det material som finns tillgängligt för oss. Moonserver är inte ansvarig för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster.


 4. Force majeure
  Moonserver ska undantas från skadestånd och andra påföljder om fullgörandet av avtalet hindras eller hindras av någon omständighet - som t.ex. krig, regeringens ingripande, störningar, begränsningar av energiförsörjningen, störningar på arbetsmarknaden, förbud, begränsningar, saknade tillstånd, olyckor, ogynnsamma transporter eller väderförhållanden eller missade leveranser från underleverantörer - vilket Moonserver inte rimligen kunde förutse vid tidpunkten för avtalets ingående och vars konsekvenser Moonsver inte kunde undvika eller övervinna.

 5. Support
  Kunder med aktivt abonnemang får gratis e-support genom att kontakta supporten via e-post, vilka svarar så fort som möjligt. Kunden garanteras alltid support i fall där Moonserver kan vara ansvarig för fel i teknik eller drift. Support kan alltid nås 24 timmar om dygnet, med undantag för större svenska helgdagar.

 6. Tvist
  Tvister om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska avgöras av en svensk domstol i enlighet med svensk lag.

 7. Ändring av villkor och priser
  Dessa användarvillkor för CV KOMPIS kan ändras när som helst. Eventuella ändringar av villkoren träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på vår webbplats. Ändringar ersätter det gamla avtalet. Moonserver har rätt att ändra priser för tjänster och produkter samt justera begränsningar för tjänster och produkter som tillhandahålls kunder, eventuell prisjustering kommer alltid att publiceras på vår webbplats.
Senast ändrat: 2021-05-10
CV KOMPIS / Moonserver AB